Canolbath Cymru

Am Fusnes

Dywedwch wrthyn nhw sut rydych chi’n mynd ati “yn eich ffordd eich hun...”  

Newyddion

Posts are coming soon
Stay tuned...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Mae Canolbarth Cymru eisiau clywed gennych chi:

Dilynwch y dolenni ar y wefan hon i ddweud mwy am yr hyn y gallwch ei gynnig i ymwelwyr i’r ardal. Soniwch am eich llety, eich digwyddiad neu’ch atyniad. Wedyn fe ddefnyddiwn y wybodaeth i lunio hysbys ar ein gwefan i ymwelwyr, ‘Canolbarth Cymru’ ... Ymunwch heddiw.

Efallai bod gennych chi gaban gwyliau neu lety twt yng Nghanolbarth Cymru. Mae popeth fel pin mewn papur ac rydych chi wedi meddwl am bob un manylyn. O’r coed a ddefnyddioch chi i orchuddio’r adeilad, i liw’r napcynau rydych yn eu gosod yn y gwydrau ar y bwrdd pan rydych yn disgwyl gwesteion. Felly, nawr yw’r amser i ddweud wrth bawb amdano.

Rydych chi wedi treulio wythnosau, misoedd neu beth sy’n teimlo fel blynyddoedd yn cynllunio’ch digwyddiad. Felly peidiwch â gadael iddo ddigwydd heb ei gyhoeddi. Gadewch i ni wybod beth rydych chi wedi’i gynllunio a byddwn yn ei rannu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Efallai bod gennych atyniad ac rydych am adael i’r byd a’r betws wybod amdano. Trwy ei wneud yn hysbys ar ein cyfryngau cymdeithasol byddwch yn gallu cynyddu nifer yr ymwelwyr sy’n dod trwy’r drysau.

 

Brandio

 

Cysylltwch â ni

Adran Dwristiaeth, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Os oes gennych chi rywbeth hoffech chi ei drafod, llenwch y ffurflen isod ac fe ddown ni nôl atoch chi cyn gynted ag y bo modd.

Message has been received.