Search
  • Mid Wales My Way

Ein Glannau Epig 2018 Blynyddoedd Thematig Croeso Cymru

Updated: Mar 12, 2019


Ers 2016 mae Croeso Cymru wedi bod yn hyrwyddo’r hyn a gynigir gan dwristiaeth Cymru gan ddilyn dull thematig.  Yn dilyn y Flwyddyn Antur yn 2016 a Blwyddyn y Chwedlau 2017 rydym bellach i mewn ymhell i Flwyddyn y Môr 2018. 

Rydym wedi defnyddio'r dull thematig hwn ac er ar yr olwg gyntaf nad yw’n ymddangos bod 'Blwyddyn y Môr' yn benthyca ei hun yn naturiol i Bowys, gydag ychydig o feddwl creadigol, gallwn ni ddangos EIN GLANNAU EPIG a thynnu sylw at y cyfan sydd gan ‘Ganolbarth Cymru go iawn’ i’w gynnig.  Yn bendant, mae gennym ddigon o ddŵr i'w ddangos a byddem wrth ein bodd pe baech chi yn cymryd rhan.  Un ffordd hawdd i fod yn rhan o hyn yw trwy ein hymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Bellach mae pob dydd Mercher ar Facebook ac Instagram yn #WaterWednesday gennym lle byddwn yn postio delweddau o bob cwr o'r sir i ddangos ein dyfroedd rhyfeddol, felly cefnogwch ein hymgyrch trwy rannu cynnwys a thagio #WaterWednesday, #MidWalesMyWay, #RealMidWales #FindYourEpic a #GwladGwlad (y ddau olaf yw hashnodau Croeso Cymru). Pwy well i greu llun o'n hardal na'r bobl sy'n byw ynddi, yn ei chrwydro ac yn ei charu.

Mae Croeso Cymru yn cynnig awgrymiadau ac arweiniad am ffyrdd eraill o ddatblygu syniadau yn ymwneud â'r blynyddoedd thema hyn.  Cliciwch ar y ddolen ganlynol i ddarganfod mwy: -

Blwyddyn y Môr Cymru - Canllaw cam wrth gam i fusnesau

Mae Rhaeadr Gwy wedi cymryd agwedd chwareus tuag at Flwyddyn y Môr, gyda pharti traeth a fideo, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol ar y cyfryngau cymdeithasol.  Dilynwch y ddolen hon i edrych yn fanylach ar Rhayader's Epic Shores

Mae ein ffocws arall ar y cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys "#FollowFriday", lle rydym yn dewis un o'n dilynwyr ar Facebook neu Instagram ac yn arddangos eu delweddau trwy ein holl sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill. Rydyn ni am i hon fod y flwyddyn yr ydym yn gweiddi yn uchel am ba mor wych yw Canolbarth Cymru, a helpwch ni i wneud hynny trwy ddweud wrthym am eich #MidWalesMyWay.


#MidWalesMyWayBlog

0 views