Mae blaenoriaethau allweddol y gwasanaeth twristiaeth fel a ganlyn:: 

1. Marchnata – dulliau digidol a thraddodiadol, gan gynnwys gwefan Canolbarth Cymru fel y Mynnaf a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, Llawlyfr Ymwelwyr â Chanolbarth Cymru, digwyddiadau ac arddangosfeydd i godi ymwybyddiaeth o’r Sir fel un o brif gyrchfannau i ymwelwyr yng Nghymru.

2. Rheoli Cyrchfannau - cefnogi’r 4 ardal ym Mhowys - Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd Cambrian, Biosffer Dyfi, Canol a Gogledd Powys.​

3. Digwyddiadau Powys - dull deuol o weithio sy’n golygu hyrwyddo amrediad eang o ddigwyddiadau unigryw sy’n cael eu cynnal ym Mhowys, a gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddenu digwyddiadau mawr i ddefnyddio Powys fel lleoliad, megis Tour of Britain 2010-14 ac Eisteddfod Genedlaethol 2015.

 

 Ymchwil i Dwristiaeth

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, nifer y gwelyau sydd ar gael ac effaith twristiaeth ar economi Powys (STEAM).

 

Rydym yn rhan o bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru ac yn casglu data mewn cysylltiad â sefydliadau ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho adroddiad diweddaraf STEAM ar effeithiau economaidd a’r arolwg o Foddhad Ymwelwyr yn uniongyrchol o’r dudalen hon.

 

Gallwch weld rhagor o ymchwil am Bowys ar –  http://www.powys.gov.uk/cy/ystadegau/gweld-ystadegau-am-eich-ardal-chi/