Mae blaenoriaethau allweddol y gwasanaeth twristiaeth fel a ganlyn:: 

1. Marchnata – dulliau digidol a thraddodiadol, gan gynnwys gwefan Canolbarth Cymru fel y Mynnaf a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, Llawlyfr Ymwelwyr â Chanolbarth Cymru, digwyddiadau ac arddangosfeydd i godi ymwybyddiaeth o’r Sir fel un o brif gyrchfannau i ymwelwyr yng Nghymru.

2. Rheoli Cyrchfannau - cefnogi’r 4 ardal ym Mhowys - Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd Cambrian, Biosffer Dyfi, Canol a Gogledd Powys.​

3. Digwyddiadau Powys - dull deuol o weithio sy’n golygu hyrwyddo amrediad eang o ddigwyddiadau unigryw sy’n cael eu cynnal ym Mhowys, a gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddenu digwyddiadau mawr i ddefnyddio Powys fel lleoliad, megis Tour of Britain 2010-14 ac Eisteddfod Genedlaethol 2015.

 

 Ymchwil i Dwristiaeth

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, nifer y gwelyau sydd ar gael ac effaith twristiaeth ar economi Powys (STEAM).

 

Rydym yn rhan o bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru ac yn casglu data mewn cysylltiad â sefydliadau ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho adroddiad diweddaraf STEAM ar effeithiau economaidd a’r arolwg o Foddhad Ymwelwyr yn uniongyrchol o’r dudalen hon.

 

Gallwch weld rhagor o ymchwil am Bowys ar –  http://www.powys.gov.uk/cy/ystadegau/gweld-ystadegau-am-eich-ardal-chi/

 

  • w-facebook
  • White Instagram Icon
  • Twitter Clean
  • White YouTube Icon

FOR TRADE

Designed By Mogwai Media

Brought to you by Powys County Councils Tourism Team

If you have any queries contact us using the form below

or on tourism@powys.gov.uk

Accessibility Statement