Brandio

 

Mae Canolbarth Cymru fel y Mynnaf yn dathlu straeon a diwylliant ein hardal trwy gyfleu cymeriad y lle
a’r bobl sy’n byw yma. O safbwynt daearyddol rydym yng nghalon Cymru, ac yn adnabod amrywiaeth, unigrywiaeth a phrofiadau unigryw pob unigolyn sy’n ymweld â ni, pob tro maen nhw’n dod i’n gweld.

Mae ein treftadaeth a’n hamgylchfyd naturiol wedi
dal prawf amser, ond er hynny mae’n newid o hyd. Mae brand Canolbarth Cymru fel y Mynnaf nid yn unig yn cofnodi’r naws yma, ond gyda’r bobl, y dirwedd,
y profiadau a’r blasau, mae’n frand cyrchfan unigryw a chyffrous fydd yn creu cysylltiad gydag ymwelwyr ac yn rhannu eu profiadau a’u straeon nhw hefyd. 

Fy Mhobl 

 

Caiff atgofion eu creu a chalonnau eu hennill trwy’r bobl rydym yn cwrdd â nhw. Pobl gynnes a chroesawgar sydd yma, sy’n meddu ar y wybodaeth i sicrhau fod etifeddiaeth yn deillio o bob ymweliad. Estynnwn wahoddiad i bawb ddod yn rhan o hyn, siarad gyda ni, defnyddio’r brand yma a bod yn rhan o ddyfodol Canolbarth Cymru.

Bydd ein holl atyniadau, llety, profiadau a digwyddiadau yn cael eu huno. Trwy’r brand yma, gallwn gydweithio i wella disgwyliadau a phrofiadau, a rhoi negeseuon cyson i’n hymwelwyr, gyda’r holl gyfathrebu yn deillio o un ‘man’. Gyda’n gilydd gallwn sicrhau brand cynaliadwy, ac o hyn gallwn ni oll fanteisio ar gynrychiolaeth well, cynnydd yn y nifer o ymwelwyr ac elw uwch ar fuddsoddiadau. 

Fy Nghynulleidfa

Mae croeso cynnes i bawb yng Nghanolbarth Cymru, ond rydym wedi adnabod pedair prif gynulleidfa i ganolbwyntio arnynt: 

DISCOVERERS

Discoverers seek freedom. They are often active empty nesters, or spirited independently minded couples who relish the freedom of the hills and the charm of the villages. Discoverers enjoy relaxation, country walks and they appreciate fine dining and quality accommodation at the end of a great day. 

FAMILIES

Families seek variety. Family groups with members of different ages enjoy diverse, fun filled experiences that create happy and long lasting holiday memories of valuable time well spent together. 

Delweddau

Mae Canolbarth Cymru fel y Mynnaf yn defnyddio grym lluniau gwych i gyfleu pedair thema weledol gref y brand.

Y DIRWEDD

Caiff harddwch naturiol a hwyliau ein tirwedd unigryw, o fore tan nos, trwy’r heulwen a chawodydd, ei gofnodi mewn lluniau penigamp. Mae’r lluniau’n onest ac yn cyfleu Brand go iawn Canolbarth Cymru.

Y BOBL – ARWYR LLEOL

Mae portreadau hynod ddiddorol yn rhoi cyfle heb ei ail i ddatgelu a chyfleu hanes bywydau pobl Canolbarth Cymru o fewn eu hamgylchfyd unigryw. Mae delweddau atodol eraill yn croniclo bywydau digyffelyb pobl Canolbarth Cymru.

Y GWEITHGAREDDAU

Mae lluniau cyffrous yn cyfleu’r ystod o anturiaethau sydd ar gael yng Nghanolbarth Cymru. Tynnwyd y lluniau yng nghanol y gweithgareddau, ac maent yn adlewyrchu’r profiadau mewn ffordd symbylol, drawiadol a didwyll.

Y GWYLIAU A’R DIGWYDDIADAU

Trwy gofnodi lliwiau a gweithgarwch ein gwyliau a digwyddiadau, mae’r lluniau gwych a dynnwyd yn null unigryw brand Canolbarth Cymru yn gwahodd ymwelwyr i ddod a phrofi’r achlysuron gwefreiddiol hyn eu hunain. 

EXPLORERS

Explorers seek adventure. They like to go off the beaten track and are excited by new challenges, aiming to achieve a first or a personal best. Explorers enjoy activities such as mountain walking, cycling, driving, riding, gorge walking, bog snorkling, hang gliding and canoeing. 

ARTISANS

Artisans seek creativity. Strong, independently minded people, artisans are attracted by alternative experiences. They are inspired by culture and craft. Artisans enjoy authentic experiences, including photography, creative writing, painting and sculpture. 

  • Instagram Social Icon

@MidWalesMyWay

Fy Mhartneriaeth​

P’un ai ydych yn darparu llety, atyniad i ymwelwyr, lle bwyta, yn fanwerthwr neu’n cynhyrchu bwyd, rydym yn awyddus i weithio gyda chi, i adnabod a diwallu eich anghenion busnes, gan sicrhau eich bod yn manteisio ar frand Canolbarth Cymru fel y Mynnaf.

TRWY WEITHIO GYDA NI, GALLWCH:

• Gyrraedd dros 3m o ymwelwyr y dydd
• Ymuno â 200 o fusnesau twristiaeth tebyg eu meddwl

sydd eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau • Gyrraedd 20,000 o ymwelwyr unigryw a dargedwyd

trwy midwalesmyway.com
• Gyrraedd 3,500 o unigolion sy’n ein dilyn ar

gyfryngau cymdeithasol
• Gyrraeddrhyw200,000oymholiadauamwybodaeth gan ymwelwyr. 

#Fy Fordd 

Gall pawb cael blas ar Ganolbarth Cymru; mae pawb sy’n ymweld â’r ardal yn darganfod rhywbeth newydd ar bob ymweliad, o’r mynyddoedd gwyllt i’r pentrefannau hanesyddol, bydd y bobl a’r lleoedd yn cyffwrdd â chalon pob teithiwr.

Sut gallwch chi gofnodi hanfod ein hardal gyda dau air syml?

Trwy ddefnyddio C+C Fel y Mynnaf, gallwn gyfleu teimladau ac emosiynau di-rif.

Eich ffordd chi o’i ddehongli gyda chalon a meddwl agored yw ‘Fel y Mynnaf’. Mae llais ein brand yn eiddo i chi’n gyfan gwbl i gyfleu’r llu o brofiadau a’r hyn sydd ar gael yn ein hardal.

GELLIR YCHWANEGU EICH DEHONGLIAD EICH HUNAN DRWY’R ESIAMPLAU ISOD: 

GENERIC

Many Wonders Miracle Wishes Mystical Wilderness

EVENTS

Merriment Welcome Music Worshippers

DRIVING/CYCLING/OPEN ROADS

Mechanical Wonders Moving Wheels

WILDLIFE/NATURE

Majestic Wings Monster Wildlife

DARK SKIES/NIGHT SCENERY

Moon Walks Milky Way

ENJOYMENT

Muddy Wellies

When creating your own M+W phrase consider what makes your attraction, accommodation or experience unique.

SPAS/INDULGENCE

Meditation Wellbeing Massaging Whirlpools

LAKES, RIVERS, WATERFALLS

Magical Waters Magnificent Waterfalls Making Waves Maggot Wriggling

FOOD & DRINK

Mouth Watering Malt Whisky Marvellous Wines Mineral Waters

ACCOMMODATION

Memorable Wake-Ups Minibars + Wateringholes Mansions + Wigwams

WALKING, OUTDOORS

Miles Walked Merrily Wandering Mud Wrestling

DATE SPECIFIC

Mistletoe + Wine, Midsummer Wanders, Magical Weddings, Memorable Winters, Meaningful Weekends

MYTHS/LEGENDS/CASTLES

Medieval Wonders Mythical Warlocks Mighty Warriors

RETAIL

Merino Woolies Machine Washable